Hjem

 

FOLK er et tidsskrift for hverdagsteologi som oppmuntrer og inspirerer til Kristus-fokuserte hverdagsliv. Bladet kommer ut fire ganger i året, og gis ut av Kristent Nettverk. FOLK er i hovedsak en papirutgivelse, men distribuseres også på disse nettsidene. Her kan du lese siste utgave av FOLK som er tilgjengelig på nett. Tidligere utgaver finner du her.

Tidspunkt for papirutgivelser i 2017:
Nr. 1: Begynnelsen av mars
Nr. 2: Begynnelsen av juni
Nr. 3: Midten av oktober
Nr. 4: Begynnelsen av desember