Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (4-2014)

Folk_4-2014Fokusdelen i nummer 4-2014 av bladet FOLK handler om hvordan vi kan fullføre det løpet som Gud har lagt for oss. Her er noen tips til hvordan du kan jobbe med dette temaet i ditt personlige liv, og i ditt husfellesskap og menighet.

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bladet består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om ulike tema. Artiklene i fokusdelen av bladet (side 26-59) får fram ulike sider ved å fullføre løpet. Disse artiklene er det vel verdt å lese!

  • «Vær en maratonløper» handler om å løpe med blikket festet på Jesus, og ikke la nederlag og skuffelser gjøre at vi stopper opp.
  • I «Guds smelteovn» kan vi lese historien til Tony Jessen som har tjent Herren trofast gjennom et langt liv.
  • «Løfter i ørkenen» og «Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» er bibelundervisning om å leve i tro til det Gud har lovt, på tross av omstendighetene.
  • Teksten «Han ser hva du har å gi» er en oppmuntring om at Jesus ser vår situasjon, selv om vi kan oppleve utilstrekkelighet.
  • «I dødsskyggens dal» er en personlig historie om hvordan man kan møte Gud og hente inspirasjon fra Bibelen i møte med motgang og ubesvarte spørsmål.

Punkt 2: Forstå betydningen av ditt personlige kall

Det er utrolig viktig at hver enkelt av oss går helhjertet inn i det personlige kallet Gud har for oss, og fullfører dette. Hver enkelt av oss skal stå foran Kristi domstol, og motta lønn for hva vi har gjort med det Gud har bedt oss om å gjøre. Det betyr at vi må passe oss for å ikke bruke all vår tid på alle andre gode formål som fins i verden, slik at det ikke blir tid til å gjøre det Gud vil vi skal gjøre.

På Kristent Nettverks Sommerfest i Stokke i 2010 forkynte Knut Osland om dette på en glimrende måte.

Lytt derfor til denne undervisningen ved å trykke her. (PS: Passer godt både alene eller i husfellesskapet!)

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

  • Hvilket kall eller profetiske ord opplever jeg at Gud har gitt meg?
  • Hvilke omstendigheter har vært utfordrende i det siste? Hvordan kan jeg møte disse med tro til Gud?
  • Hva vil være de tre viktigste tingene for oss for å kunne stå sammen, tjene Gud og fullføre løpet resten av livet?

Punkt 4: Anbefalt bibellesing

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger til din egen bibellesing i ukene framover:

Jobs bok tar opp de store spørsmålene i livet rundt motgang og lidelse, som kan møte oss i det løpet vi skal fullføre. Kan vi forstå Guds velsignelse eller sykdom og motgang som et årsak-virkning-forhold? Åpner vi oss for ideen om karma, slik Jobs venner egentlig gjør?

Eller gjør vi som U2-artisten Bono, som framhever nåden og Guds suverenitet framfor karma og egenrettferdighet?

Paulus’ andre brev til Timoteus er trolig det siste brevet Paulus skrev før han ble henrettet for sin tro. Paulus virker urolig for om Timoteus er i ferd med å gi opp. Derfor oppmuntrer han sin nære venn og medarbeider til å fortsette løpet og holde fast på det Paulus har lært han.

Dersom vi opplever det tungt å tjene Gud i det kallet Gud har for oss, er det godt å lese dette brevet og snakke med andre om det.

Les bakgrunnstekst om Jobs bok på Bibelsiden.no her.
Les bakgrunnstekst om Paulus’ andre brev til Timoteus på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å fullføre løpet. Er det noen som har en vanskelig periode i livet sitt med mye motgang? Vær en trofast venn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å fortsette løpet!

Tro og utholdenhet

Leder FOLK 4-2014

TerjeDahleLivet med Gud er en livslang vandring, ikke et tidsbegrenset prosjekt. Herren har lovet å være med alle slags dager.

I høst besøkte jeg et land i Asia der jeg møtte kristne som forfølges for sin tro på Jesus. Folk delte sterke historier om barn som nektes skolegang, hus som brennes ned og familier som må rømme landsbyer for å berge livet. Å møte troen og motet til disse menneskene var overveldende. De lar seg ikke skremme, men holder fast på troen på Jesus uansett.

Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene.

I Norge opplever vi ikke slik forfølgelse, men det finnes andre måter å stoppe oss på. Det merkes kanskje ikke så godt i første omgang, men resultatet er ofte vel så effektivt som åpen forfølgelse. Når kjærligheten til penger, posisjon og anseelse blir større enn kjærligheten til Jesus, blir vi tause og forsiktige, og vitnesbyrdet om Jesus blir borte. Forholdet til Jesus kjølner, og fokuset på oppdraget Gud har gitt oss blir utydelig.
Men det er mange som elsker Jesus i Norge. Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene. Da vitner vi om Jesus og forkynner evangeliet til de som ikke tror, hjelper andre mennesker i nød selv om det koster penger og fritid, og ber for naboer og venner.
Når vi forkynner evangeliet gir det stor frukt, fordi vi gir Den hellige ånd noe å arbeide med. Det er Den hellige ånd som overbeviser mennesker slik at de får tro på Jesus. Denne arbeidsfordelingen mellom Gud og oss er et spennende arbeidsfellesskap i misjonsoppdraget Jesus har gitt oss. Det handler om livslang etterfølgelse av Jesus, ikke evaluering av kortsiktige resultater. Bibelens gjentatte oppfordringer til å leve i tro og ikke bli motløse viser oss hvor sentralt dette er.
I denne utgaven av bladet FOLK vil vi sette fokus på tro og utholdenhet, og det å fullføre løpet. I møtet med Jesus får vi tro – en tro som ser lengre enn kortsiktige resultater og som gir perspektiv i hverdagen. Når vi leser intervjuene med Joel og Elvie fra Filippinene, og med Tony Jessen, ser vi hvordan mennesker fra forskjellige kulturer møter livets realiteter med tillit til Jesus. Vi får også lese hva Elisabeth Erlandsen skriver om Guds hjelp i møte med frykt og angst tidlig i livet. Artiklene «Løfter i ørkenen» og «Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» viser hvordan Guds ord hjelper oss til å leve i tro og utholdenhet. «I dødsskyggens dal» er en sterk historie om hvordan Gud er nær midt i det største mørket, og at det finnes en veg ut. I artiklene «Vær en maratonløper» og «På tomannshånd med Gud» får du konkret hjelp til å leve nært Gud når livet stormer rundt deg.
Vi vil at denne utgaven av bladet FOLK skal styrke deg i vandringen med Jesus slik at du kan fullføre livsløpet med tro og tillit til Gud.
God lesning!