Blomstrende frimodighet

TerjeDahleTrodde du at troen hadde avgått med døden i Norge? Tro om igjen!

«På tro og Are» har gått sin seiersgang på NRK i høst. Der oppsøker den selverklærte ateisten Are Sende Osen ulike religiøse miljøer for å utforske tro blant folk i Norge. Han gjør det på en respektfull måte med humoristisk snert og folkelig undring. De som tenker at troen er i ferd med å avgå med døden i Norge, får seg en overraskelse når de ser disse programmene. Programmet får fram at troen på Gud er levende blant mange, samtidig som det er en stor variasjon av tro og kultur i det som beskrives. Noe er folkelig og spennende, og noe virker sært og spesielt. Men fellesnevneren er at tro på Gud blomstrer i landet vårt.

Norge i 2015 minner på mange måter om den første kristne tid: Stort religiøst mangfold, og miksing av egne utgaver av troen på Gud. Mange beklager seg over denne religiøse floraen, og lengter tilbake til situasjonen da Den norske kirke var monopolistene på tro. Jeg er ikke blant dem. Tvert imot tror jeg det er en velsignelse at vi har fått en reell religionsfrihet der staten ikke er koblet til en bestemt trosretning gjennom Den norske kirke. Historien forteller hvor galt det går når statsmakt og kirkemakt blandes. Men religionsfrihet er ikke nok. Denne friheten må brukes til å forkynne evangeliet om Jesus som Herre og Frelser.  

Evangeliet handler om at Jesus tilgir synd, gir mennesker nytt liv og at han helbreder syke. Han er den samme i går som i dag, og griper inn i menneskers liv. Derfor har vi i dette nummeret av FOLK fokus på helbredelse. I fokusdelen får du lese en artikkel av Per Arne Gjerde om det bibelske grunnlaget for helbredelse, og han skriver også en praktisk veiledning om hvordan du kan gå fram når du ber for syke. Det er stor åpenhet for forbønn for sykdom i Norge, og disse to artiklene tror jeg vil hjelpe flere å be for syke i sin omgangskrets. Vi har flere artikler som forteller historien til mennesker som har erfart Guds inngripen. Slike livsnære hverdagshistorier viser Guds hjertelag for mennesker. Det viser også hvor viktig det er at vi formidler hele evangeliet – også evangeliet om Jesu seier over sykdom. Historiene til Rita Ørnes og Johannes Knudsen viser hvor stort og avgjørende Guds inngrep i livene våre er når vi sliter med sykdom og plager.

I dagens religiøse mangfold trenger vi å heve røsten for Bibelens troverdighet. Og når vi gjør det, vil vi ikke dempe troen på Guds kraft til helbredelse. Det er troen på Bibelen som Guds ord som gir oss sunnhet, bærekraft og gudserfaring. Bibelen er full av eksempler på at forkynnelse i ord og i kraft gikk hånd i hånd. Derfor trenger vi som tror at Bibelen er Guds ord å frimodig formidle troen på Guds kraft og å be for syke. Når du leser dette nummeret av bladet tror jeg du får større frimodighet til nettopp det.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle (leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK).

Teksten er publisert i FOLK 4/2015.