Steng av for å koble på

TerjeDahleVi lever liv der det forventes at vi er tilgjengelige 24/7. For å koble oss på Guds vilje og høre hans stemme må vi bli flinkere til å stenge av.

Etter mye reising og mange inntrykk hørtes det forlokkende ut med fire dager på hytta frakoblet omverdenen. Etter første dagen kom nysgjerrigheten på hva som skjedde i verden. Hvilke nyheter går jeg glipp av? Hvilke eposter burde jeg svart på?

Samtidig var det befriende å be, skrive og studere Guds ord uten andre forstyrrelser enn en harepus og noen ryper. Avhengigheten min av å være tilgjengelig ble veldig tydelig for meg. Dette suget var som en sult, som om jeg ikke hadde spist på mange timer. Det å løsrive meg fra dette suget ved å finne Gud og dermed meg selv ble en rik opplevelse. Det viste meg hvor viktig det er å sette av tid med Gud uten avbrytelser og distraksjon, og å ha en livsstil der fellesskap med Gud i lønnkammeret er et livsviktig valg i en travel hverdag.  

I dette nummeret av bladet FOLK har vi en fokusdel som vi har kalt «Livsrytme». Vi lever i en tid der vi blir bombardert med idealer, nyheter, behov, ny viten og sterke meninger. Alle vil ha vår oppmerksomhet, og de som ikke tar aktive valg om hva de vil bli eksponert for blir fort en container for alt som kommer i deres vei. Bibelen sier at den som ikke styrer sitt sinn er som en ødelagt by med nedrevet mur (Ord 25,28). Med dette nummeret vil vi bidra til å bygge opp igjen muren rundt sinnet ditt og leve med Guds fred og glede i en verden full av dårlige nyheter og frykt.

En artikkel handler om at Gud ønsker sabbaten skal være en hjelp til balanse mellom arbeid og hvile. Vi skriver om prioritering av de viktigste tingene først, slik at vi i får gjort det som virkelig betyr noe. Vi utfordres til å ta styringen i eget liv, regelmessig gjøre opp status og ta valg på bakgrunn av det. Rasmus Rimestad forteller hvordan Gud ledet han fra å streve med å prøve og gjøre ting for Gud, til å la Gud bruke ham ut fra en posisjon av å hvile som Guds barn. Det er en befriende erfaring som frigjør energi til å leve. I «Syv livsviktige minutter» får du innblikk i hvordan en av mange Jesusfokuserte studenter har funnet livgivende kraft i hverdagen gjennom tid med Jesus. Flere tekster oppmuntrer oss til fellesskap med Gud uansett omstendigheter. Vi er kalt til å tjene Gud og mennesker hele livet uten å bli utbrent.

Gjennom intervjuer har vi gjennom årene løftet fram hverdagshelter. I dette nummeret intervjuer vi Christian Ekrem. Han kombinerer sine ønsker om å formidle evangeliet med utvikling av nye tekniske løsninger. Ingrid Myhr-Hansen gir oss innblikk i en hverdag mange småbarnsforeldre kjenner på kroppen. En hverdag full av gode opplevelser og mange muligheter.

Artiklene og intervjuene byr på livsvisdom for disipler i 2016. De viser en vei i det å ha gode vaner, ta nødvendige prioriteringer og velge en livsrytme som bærer gjennom livet med hjertet tent for Gud og krefter til å fullføre løpet.

Nummeret inkluderer også to artikler med grunnleggende undervisning fra Bibelen. Den ene løfter frem det kristne håpet i Det nye testamentet. Det er ikke bare en trøst og ønskedrøm knyttet til framtiden, men er en realitet som preget livet her og nå.

Den andre artikkelen handler om paradoksene vi finner i Bibelen, som tilsammen bringer oss til en åpenbaring av Gud og hans plan. For alle som prøver å forstå Gud intellektuelt løsrevet fra relasjonen til han, blir Bibelens budskap konfliktfylt, selvmotsigende og ulogisk. Da blir Gud liten og et redskap tilpasset vår begrensete forståelse, og vi reduserer Guds menighet til et menneskelig prosjekt. Det å omfavne hele Bibelens budskap og leve i åpenbaring av en stor Gud er mer aktuelt enn noen gang.

Vi tror at det du leser vil bevisstgjøre og styrke deg og øke kjennskapen til Gud. God lesing!

Les bladet ved å trykke her.

(Terje Dahle er leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.)

Teksten er publisert i FOLK_2_2016.

 

Vinn kampen om sinnet

Vi kan ikke hindre at fuglene flyr over hodet på oss, men vi kan hindre at de bygger rede der…

TerjeDahleNoen ektepar jeg møtte for en stund siden hadde en felles utfordring: de var konstant
slitne. En av dem beskrev det som at han hele tiden prøvde å få øynene opp og fokusere, men ikke klarte det. Jeg stilte dem noen spørsmål om arbeid, hvile, søvn og vaner i forhold til Guds ord og bønn. Etter hvert kom det fram at slitenheten de opplevde var et resultat av et mentalt tankekjør. De opplevde at forventningene stod i kø: fra skole, barnehage, SFO, kolleger, trenere, foreldre, svigerforeldre og ikke minst Facebook. De tok innover seg likt og ulikt, uten å sortere og rydde i hva som fikk plass i sinn og tanker. Resultatet var at de følte seg nedkjørt, selv om hverdagen egentlig bar preg av god helse, tydelige prioriteringer og sunne barn.

Ordspråkene sier at det er bedre å styre sitt sinn enn å innta en by (Ord 16,32). Sammenligningen betyr at det å styre tankene krever innsats og bevissthet. Da jeg var liten, sang vi «Jesus styr du mine tanker». Da jeg ble voksen, oppdaget jeg at ansvaret for sinn og tanker har Gud gitt til oss (Rom 12,2; 2 Kor 10,5). Det å vokse opp innebar at jeg sluttet å skylde på andre, enten det var Gud eller mennesker, men tok ansvar for mitt eget liv.

I dette nummeret av FOLK har vi en fokusdel vi har kalt «Kampen om sinnet». Det er et stort og viktig emne som vi belyser deler av. To artikler gir et bibelsk grunnlag for å forstå temaet. Jeg har skrevet en artikkel om fred, som viser at Jesus er fredsfyrsten som har seiret over døden, og dermed beseiret all håpløshet og meningsløshet. Artikkelen «Djevelske tankedrypp» av Per Arne Gjerde viser at vi står i en kamp om sinnet vårt, der djevelen prøver å lure oss til å tro på hans løgner. Men vi har fått våpen til å kjempe imot slik at vi kan bli stående. Motløshet kan være et resultat av at djevelen har fått herje i tanker og sinn. Rune Ørnes gir konkret veiledning til å håndtere motløsheten når den prøver å overmanne oss. Erling Thu deler også om motløshetens gift som kjemper om plassen i tanke og sinn. Spesielt når vi er mest sårbare og ubeskyttet. Hans åpne og ærlige artikkel vil mange kjenne seg igjen i.

Vi har også artikler i dette nummeret som viser hvordan psykiatrien kan være til hjelp i å bevare et sunt sinn. Mange kristne har berøringsangst for det psykiatriske hjelpeapparatet. Men vi har mye faglig hjelp å hente i å forstå hvordan menneskets tankegang kan håndteres.

Det sekulære trykket i samfunnet gjør at vi som kristne trenger å være våkne. Vi ønsker å løfte frem områder der vi har en kamp. Børge Bentsen skriver om liberalteologiens inntog i Vesten, tankegangen bak og konsekvensene det får. Vi har også trykket kronikken «Det seksuelle univers» av Ferdinand Wyller. Han skriver glitrende om hvordan dagens seksuelle fokus i kulturen er langt fra Guds opprinnelige plan, og får fram hva som ligger på Guds hjerte helt fra skapelsen av.

I tillegg har vi flotte reportasjer fra urbane Oslo med familien Rimestad og fra landlige Seim der vi møter vikingebøndene Silje og Ole Kristian Kjenes. Selv om rammene for disse to intervjuene er forskjellige, er innholdet i bunn og grunn det samme. Livet handler om å elske Gud og elske mennesker, og når du bruker deg selv og det du har, vil folk erfare Jesus gjennom deg. Som du forstår – her er det mye variert og godt stoff.

God lesning!

Se inni bladet ved å trykke her!

Tekst: Terje Dahle, leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.

Teksten er publisert i FOLK 1/16. 

Blomstrende frimodighet

TerjeDahleTrodde du at troen hadde avgått med døden i Norge? Tro om igjen!

«På tro og Are» har gått sin seiersgang på NRK i høst. Der oppsøker den selverklærte ateisten Are Sende Osen ulike religiøse miljøer for å utforske tro blant folk i Norge. Han gjør det på en respektfull måte med humoristisk snert og folkelig undring. De som tenker at troen er i ferd med å avgå med døden i Norge, får seg en overraskelse når de ser disse programmene. Programmet får fram at troen på Gud er levende blant mange, samtidig som det er en stor variasjon av tro og kultur i det som beskrives. Noe er folkelig og spennende, og noe virker sært og spesielt. Men fellesnevneren er at tro på Gud blomstrer i landet vårt.

Norge i 2015 minner på mange måter om den første kristne tid: Stort religiøst mangfold, og miksing av egne utgaver av troen på Gud. Mange beklager seg over denne religiøse floraen, og lengter tilbake til situasjonen da Den norske kirke var monopolistene på tro. Jeg er ikke blant dem. Tvert imot tror jeg det er en velsignelse at vi har fått en reell religionsfrihet der staten ikke er koblet til en bestemt trosretning gjennom Den norske kirke. Historien forteller hvor galt det går når statsmakt og kirkemakt blandes. Men religionsfrihet er ikke nok. Denne friheten må brukes til å forkynne evangeliet om Jesus som Herre og Frelser.  

Evangeliet handler om at Jesus tilgir synd, gir mennesker nytt liv og at han helbreder syke. Han er den samme i går som i dag, og griper inn i menneskers liv. Derfor har vi i dette nummeret av FOLK fokus på helbredelse. I fokusdelen får du lese en artikkel av Per Arne Gjerde om det bibelske grunnlaget for helbredelse, og han skriver også en praktisk veiledning om hvordan du kan gå fram når du ber for syke. Det er stor åpenhet for forbønn for sykdom i Norge, og disse to artiklene tror jeg vil hjelpe flere å be for syke i sin omgangskrets. Vi har flere artikler som forteller historien til mennesker som har erfart Guds inngripen. Slike livsnære hverdagshistorier viser Guds hjertelag for mennesker. Det viser også hvor viktig det er at vi formidler hele evangeliet – også evangeliet om Jesu seier over sykdom. Historiene til Rita Ørnes og Johannes Knudsen viser hvor stort og avgjørende Guds inngrep i livene våre er når vi sliter med sykdom og plager.

I dagens religiøse mangfold trenger vi å heve røsten for Bibelens troverdighet. Og når vi gjør det, vil vi ikke dempe troen på Guds kraft til helbredelse. Det er troen på Bibelen som Guds ord som gir oss sunnhet, bærekraft og gudserfaring. Bibelen er full av eksempler på at forkynnelse i ord og i kraft gikk hånd i hånd. Derfor trenger vi som tror at Bibelen er Guds ord å frimodig formidle troen på Guds kraft og å be for syke. Når du leser dette nummeret av bladet tror jeg du får større frimodighet til nettopp det.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle (leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK).

Teksten er publisert i FOLK 4/2015.

Motgang og fremgang

TerjeDahleNoe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd.

Troen på Jesus har overlevd generasjoner og skiftende livsvilkår i to tusen år. Faktisk har motgang i mange tilfeller ført til større fremgang for Guds rike enn medgang. Når statsmakt og kirkemakt har funnet hverandre, har vi sett den dårligste utgaven av hva Guds folk er. Derfor er det ikke grunn til mismot når makta i Norge vil kjøre kristne ut i ytterkanten av samfunnet. Det som er avgjørende er vår reaksjon som kristne. Når vi vender oss til Gud og søker han mer enn statens hjelp og goodwill, vil vi erfare at Jesus bygger sin menighet.

Vi kan lære mye av de som i dag opplever vekst og fremgang på tross av vanskelige forhold. Tyngdepunktet for Jesu menighet i verden har de siste 40 årene flyttet seg fra rike og trygge nord til usikre og ofte fattige sør, fra Vesten til Asia, Afrika og Sør-Amerika. 60 prosent av alle kristne lever i dag utenfor vår vestlige del av verden – og antallet vokser. Noe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd. Det er ikke mye kraft og framtidshåp der det kristne fellesskapet preges av spørsmålstegn ved Bibelens ord, dyrking av egne følelser og erfaringer, og manglende tiltro til at vanlige folk kan ta Jesu misjonsbefaling på alvor.

Vi tror at mennesker som brenner for Jesus og som lever det ut i sin hverdag vil se at budskapet om forsoning og frelse i Jesus vinner terreng i Norge. Derfor har vi to flotte intervjuer som rammer inn denne utgaven av bladet FOLK. Helt i starten kan du lese en reportasje om tre unge menn som deler en leilighet på Kampen i Oslo. Midt i det sekulære sentrum av Norge erfarer de at mennesker tar imot Bibelens budskap. De gjør de enkle tingene som å vise hjertelag og gjestfrihet, og deler hva de tror og hvem de tror på uten å be om unnskyldning. Mot slutten av bladet kan du lese et intervju med Gunnhild Røsnes på 97 år som fortsatt brenner for Jesus, og som lever i bønn og takknemlighet. Hun har møtt livets prøvelser med tro til Gud, og da blir ikke hjertet fylt av selvopptatthet, bitterhet og mismot. Disse to historiene viser hvorfor det er håp for kristendommen i Norge. Det er historien om vanlige mennesker som møter Jesus og finner hverandre. Da vil Jesu bønn om at vi skal elske hverandre slik at verden skal tro, bli oppfylt. Derfor vil du lese artikler i dette bladet om ekteskapet, om å leve sammen i kjærlighet i menigheten, og det å glede seg i Gud. For mange kan det virke som kjent stoff, men innholdet har sprengkraft til å skape forandring i din hverdag.     

Gud elsker mennesker, og han vil at folk skal møte ham. Bibelens Gud er ikke en pusling som begrenses av menneskers tanker og meninger. Gud er skaperen av himmel og jord, og vil vise seg for mennesker. Derfor har vi en fokusdel i denne utgaven av bladet som handler om Guds kraft. Vi vil sette søkelys på dette i tiden framover fordi Gud vil vise sin storhet og makt til et folk som har blitt blind for en Gud som gjør mer enn det vi forstår.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Pakt – gammelt begrep, topp aktuelt innhold

TerjeDahleKjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi blir født inn i et samfunn der selvrealisering står i høysetet. Prestasjoner er det viktigste, og dess flere områder vi presterer på dess bedre. Resultatet er stadig flere stressede barn, frustrerte tenåringer, urolige foreldre og ensomme eldre. Fellesskap og samhold ofres i prestasjonsjaget, og mange grupper i samfunnet vårt faller igjennom og havner utenfor det gode selskap. Ensomhet, relasjonsbrudd og psykiske lidelser er hverdagen for stadig flere.

Gud elsker alle mennesker, og har en bedre veg. Han inviterer oss som sitt folk til å realisere Jesus. Det er å gå mot strømmen i vår kultur. Det er så radikalt at Jesus sier at den som vil følge ham må fornekte seg selv og ta korset opp. Derfor er Jesus-realisering det motsatte av selvrealisering. Det er en kultur preget av raushet, trofasthet, utholdenhet, vennlighet og personlig offer. Det er å sette andre høyere enn seg selv, og frukten av denne kulturen er nærhet, vennskap og fellesskap for alle mennesker. Vi tror at Jesus-kultur har gode vekstvilkår i landet vårt. Når flere og flere mister grepet i jaget etter å være vellykket, vil alternativet som Jesus og hans folk representerer bli tydeligere.

I denne utgaven av bladet FOLK handler alle artiklene på en eller annen måte om pakt. Ordet pakt får kanskje mange til å sperre opp øynene og lure: Hva har det med 2015 og Norge å gjøre? Men innholdet i begrepet er topp aktuelt. Pakt er en viktig del av Jesus-realisering. Kjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi inviterer vi deg til å lese dette nummeret av FOLK og finne Jesu fotspor i artiklene. Med denne utgaven ønsker vi å gi deg en oversikt over og innsikt i hva pakt er, og videre hjelpe deg å være en etterfølger av Jesus som lever i trofast kjærlighet.

Innføring i begrepet pakt får du i artiklene «Pakt – hvaforno?» av Arne Olav Røe, «Lev lurt» av Håvard Kjøllesdal og «Jesus, Israel og paktene» av Lars Gunnar Solheim. Resten av bladet handler om de praktiske sidene av den nye pakten i Jesus. Det handler om å leve sammen i livgivende og trofaste relasjoner der vennskap vokser fram og varer. Dette skriver Per Filip Osland om i «Se, som de elsker hverandre» og jeg selv i «Da verden ble snudd opp ned».

Å leve sammen som mennesker er krevende i perioder. Å leve i pakt hjelper oss til å leve i relasjoner med seier og mestring. Artiklene «Gå til den det gjelder» av Kirsti Wågø og «Ufullkomne mennesker – fullkomne fellesskap» viser hva det betyr i praksis.

Pakt og ekteskap er to sider av samme sak. I «Nesten skilt» får vi høre historien om et ekteskap i oppløsning som blir en ektepakt der kjærligheten rår.

Felles måltid og pakt henger sammen. Gud vil gjenreise forståelsen av kjærlighetsmåltidet og Herrens måltid. Les artiklene «Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga» av Norleif Askeland og intervjuet «Deler brød og vin – og mye annet godt», og la deg bli fornyet i forståelsen av brødsbrytelsen. Vi har også intervjuer skrevet av Eilen A. Olsen og Stein Ørnhaug som viser hvor praktisk, jordnært og livgivende et liv i pakt er. Erling Thu skriver om det levende håpet som evangeliet gir, ikke bare for dette livet, men også for evigheten sammen med Jesus.

Gud vil at folk i Norge skal se enhet og kjærlighet blant kristne. Når vi gjenreiser forståelsen og livet i den nye pakt, vil folk si «Se, som de elsker hverandre!»

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Lederartikkelen er hentet fra FOLK 2-2015.

Korsets befriende budskap i 2015

TerjeDahlePå grunn av korset får vi erfare et nytt liv. Og dette livet er sterke saker. Sterkere enn menneskefrykt, dødsangst, forfølgelse og selvgodhet.

Korset uttrykker Guds endelige oppgjør og dom over synd, skyld, djevel og død. På korset vant Jesus en endelig og evig seier over alt det onde. Når vi ser Jesu seier på korset, oppdager vi samtidig at da Jesus døde, så døde vi. Vi døde fra oss selv, fra vår egenrettferdighet og egoisme.

Derfor er ordet om korset så viktig i vår tid. For midt i en verden der frykt og usikkerhet gjør at mange tror på konspirasjonsteorier og griper til isolasjon eller provokasjon, reiser Gud opp et frimodig folk som tror på evangeliets kraft. Evangeliet gjør at mennesker forlater hat, hevn og urett og blir etterfølgere av Jesus. Ordet om korset gjør at vi ikke melder oss inn i klubben til de som bare har gode meninger, men vi oppdager vårt eget nabolag og engasjerer oss i andre. Vi oppdager ensomme rundt oss som til tross for at at alle fysiske behov er dekt, tæres opp av mangel på fellesskap med andre. Muslimer blir ikke farlige fremmede, men medmennesker vi kan bety noe for. I stedet for å se på unge muslimske gutter som potensielle IS-terrorister, blir vi medmennesker som gir dem voksenkontakt og erfaringer av mestring og tro på livet.

Fellesskapet med Jesus gjennom regelmessig bibellesning og bønneliv gir oss fast grunn å stå på.

I denne utgaven av FOLK har vi en fokusdel som handler om nettopp korset – det sentrale symbolet i kristen tro. Erling Thu, Håvard Kjøllesdal og Arne Olav Røe skriver mer om dette befriende budskapet. Og intervjuet med Frode Lindalen og artikkelen til Siri Schnell Juvik forteller hvor aktuelt budskapet om korset er i menneskers hverdag i 2015.

Trusselen fra terrorister som vil drepe vilkårlig i islams navn utfordrer og angår oss alle. Frykt og usikkerhet brer seg blant folk. Kommer islam til å ta over samfunnet og gi oss sharialover i Norge? Er det mulig å være moderat muslim? Kan kristne og muslimer leve side om side? Rapporter viser at ni av de ti landene med mest forfølgelse av kristne er muslimske land. Men i stedet for å gjemme oss i frykt og usikkerhet vil vi stå fram med gode nyheter om seieren i Jesus Kristus. Midt i denne situasjonen er budskapet om korset befriende fordi det gjør at vi sier nei til oss selv, og ja til Jesus.

Fellesskapet med Jesus gjennom regelmessig bibellesning og bønneliv gir oss fast grunn å stå på. Intervjuet med Margrethe Torkelsen og artikkelen om bønn av Karl Enok Thu gir næring til et robust kristenliv i hverdagen. Når vi møter Gud i Hans ord og i bønn blir vi kjent med Bibelens Gud som er Konge og Herre. Han sender oss ut i en verden som trenger å høre budskapet om korset. Utfordringene i verden står i kø, men vi er folket som har gode nyheter fra den allmektige Gud om framtid og håp. Vi har grunn til å stå fram med frimodighet! Jeg tror denne utgaven av FOLK vil gi deg forståelse og inspirasjon til å stå opp i din hverdag med glede, frimodighet og tillit til en god Gud som har gode nyheter for alle mennesker.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Lederartikkelen er hentet fra FOLK 1-2015.

Tro og utholdenhet

Leder FOLK 4-2014

TerjeDahleLivet med Gud er en livslang vandring, ikke et tidsbegrenset prosjekt. Herren har lovet å være med alle slags dager.

I høst besøkte jeg et land i Asia der jeg møtte kristne som forfølges for sin tro på Jesus. Folk delte sterke historier om barn som nektes skolegang, hus som brennes ned og familier som må rømme landsbyer for å berge livet. Å møte troen og motet til disse menneskene var overveldende. De lar seg ikke skremme, men holder fast på troen på Jesus uansett.

Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene.

I Norge opplever vi ikke slik forfølgelse, men det finnes andre måter å stoppe oss på. Det merkes kanskje ikke så godt i første omgang, men resultatet er ofte vel så effektivt som åpen forfølgelse. Når kjærligheten til penger, posisjon og anseelse blir større enn kjærligheten til Jesus, blir vi tause og forsiktige, og vitnesbyrdet om Jesus blir borte. Forholdet til Jesus kjølner, og fokuset på oppdraget Gud har gitt oss blir utydelig.
Men det er mange som elsker Jesus i Norge. Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene. Da vitner vi om Jesus og forkynner evangeliet til de som ikke tror, hjelper andre mennesker i nød selv om det koster penger og fritid, og ber for naboer og venner.
Når vi forkynner evangeliet gir det stor frukt, fordi vi gir Den hellige ånd noe å arbeide med. Det er Den hellige ånd som overbeviser mennesker slik at de får tro på Jesus. Denne arbeidsfordelingen mellom Gud og oss er et spennende arbeidsfellesskap i misjonsoppdraget Jesus har gitt oss. Det handler om livslang etterfølgelse av Jesus, ikke evaluering av kortsiktige resultater. Bibelens gjentatte oppfordringer til å leve i tro og ikke bli motløse viser oss hvor sentralt dette er.
I denne utgaven av bladet FOLK vil vi sette fokus på tro og utholdenhet, og det å fullføre løpet. I møtet med Jesus får vi tro – en tro som ser lengre enn kortsiktige resultater og som gir perspektiv i hverdagen. Når vi leser intervjuene med Joel og Elvie fra Filippinene, og med Tony Jessen, ser vi hvordan mennesker fra forskjellige kulturer møter livets realiteter med tillit til Jesus. Vi får også lese hva Elisabeth Erlandsen skriver om Guds hjelp i møte med frykt og angst tidlig i livet. Artiklene «Løfter i ørkenen» og «Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» viser hvordan Guds ord hjelper oss til å leve i tro og utholdenhet. «I dødsskyggens dal» er en sterk historie om hvordan Gud er nær midt i det største mørket, og at det finnes en veg ut. I artiklene «Vær en maratonløper» og «På tomannshånd med Gud» får du konkret hjelp til å leve nært Gud når livet stormer rundt deg.
Vi vil at denne utgaven av bladet FOLK skal styrke deg i vandringen med Jesus slik at du kan fullføre livsløpet med tro og tillit til Gud.
God lesning!