Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 2-2015)

FOLK 2-2015

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bibelen forteller oss at Gud elsker oss med trofast kjærlighet. Også vi er kalt til å elske Gud og andre mennesker på samme måte. Det er dette pakt handler om. Hele nummeret består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om pakt:

 • “Jesus, Israel og paktene” er en artikkel som belyser hvordan Jesus oppfyller løftene i den gamle pakt.
 • At Jesus Kristus er hovedpersonen i Guds plan for verden skildres godt i artiklene “Håp for framtida” og “Nyskaping av verda”.
 • Pakt har betydning for relasjonene rundt oss. Dette framgår av mange av artiklene i bladet: “Se, som de elsker hverandre”, “Da verden ble snudd opp ned”, “Gå til den det gjelder”, “Ufullkomne mennesker – fullkomment fellesskap”, “Ein trygg heim” og “Uventet vennskap”.
 • Bibelen tegner et bilde av at måltid og pakt henger sammen. Derfor er det naturlig å ha med artikler om brødsbrytelsens plass i bladet: “Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga” og “Deler brød og vin – og mye annet godt!”.

Punkt 2: Forstå betydningen av pakt

Pakt har betydning for familielivet. Ektefeller er knyttet til hverandre i pakt, noe som gjør at barn kan vokse opp i trygge relasjoner. På Lys & salt 2013 underviste Bente og Norleif Askeland om barneoppdragelse og det hjelpe barn til å bli disipler av Jesus. Du kan lytte til dette todelte seminaret her: Del 1Del 2.

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

 • Hva betyr pakt for meg? Hvilke konsekvenser får det i mitt forhold til familie, venner og menighet?
 • Hvilke utfordringer møter vi i kulturen og samfunnet rundt det å leve i pakt?
 • Hva gjør budskapet om pakt med oss og vårt engasjement i samfunnet?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Femte Mosebok består hovedsaklig av talen Moses holdt til Israelsfolket før de skulle innta Kanaan. Moses framhevet at Israel var Guds folk på grunnlag av pakt. På grunn av Guds trofaste kjærlighet mot dem, fikk de overlevert loven. Loven var bygget på Guds nåde og på et liv i tro og tillit til Gud. Vi lærer mye om hva pakt er ved å lese og tenke over det som står i Femte Mosebok.

Hebreerbrevet tar opp forholdet mellom den gamle og den nye pakt på en grundig måte. Der brukes ord som bedre, større og høyere for å forklare forskjellen mellom paktene. Brevet viser at den nye pakt i Jesus overgår den gamle pakten, som Moses var mellommann for.

 • Les bakgrunnstekst om Femte Mosebok på Bibelsiden.no her.
 • Les bakgrunnstekst om Hebreerbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve i pakt. Er det noen du kjenner som trenger fellesskap, omtanke og en opplevelse av å være inkludert? Vær en trofast paktsvenn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!

Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 1-2015)

Folk_1-2015_forside500

Fokusdelen i nummer 1-2015 av bladet FOLK handler om betydningen av korset. Her er noen tips til hvordan du kan jobbe med dette temaet i ditt personlige liv, og i ditt husfellesskap og menighet. 

 

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bladet består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om ulike tema. Artiklene i fokusdelen av bladet (side 58-85) får fram ulike sider ved korset. Disse artiklene er det vel verdt å lese!

 • Hva er det med korset? er en grunnleggende innføring i hva Bibelen sier om korset.
 • Historien om Frode – jordnær og himmelvendt og Nå er det alvor er sterke historier om hvordan enkeltmennesker får et møte med Jesus og korsets liv.
 • Flunkanes nye klea er et utdrag fra Kolosserbrevet på nordnorsk dialekt som beskriver overgangen til det nye livet i Kristus.
 • Løven, lammet og hvetekornet viser at å lide for evangeliet er en vei til framgang for Guds rike.
 • Leva som ein ny skapning får fram at korset ikke bare er et sted hvor vi dør fra det gamle, men at vi blir født inn i et nytt og himmelsk liv.

Punkt 2: Forstå betydningen av korset

Korset er mer enn en historisk begivenhet for 2000 år siden. Korset har å gjøre med hvem Gud er, og hvordan Gud vil forvandle verden til et uttrykk for hans herlighet. For å gripe mer av dybden i Kristi kors, anbefaler vi undervisningsserien til Earn Baxter (1914-1993). (Lydundervisning på engelsk).

The Cross (01)
The Cross (02)
The Cross (03)
The Cross (04)

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

 • I 2 Kor 5,16-17 står det at vi ikke lenger kjenner hverandre på menneskelig vis, men at vi er nye skapninger i Kristus. Hvordan gjenkjenner vi dette hos hverandre?
 • I hvilke områder trenger vi å ta på oss lidelse, ved å stå opp for evangeliet selv om man vil møte motstand fra omgivelsene?
 • Hva er de tre viktigste områdene hvor vi trenger å støtte hverandre til å leve fri fra verdens idealer og overgitt til Jesus Kristus?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Daniels bok er en fantastisk beretning om en gudsmann som levde korsets liv – overgitt til Guds vilje både i motgang og medgang. Når kongen forbød tilbedelse til noe andre enn kongen selv, gikk Daniel hjem og ba til Gud, akkurat som han hadde gjort dagen før. Daniel kjempet ikke for å tviholde på sin posisjon i kongens hoff, men overlot til Gud hvilken posisjon og innflytelse han skulle ha under forskjellige konger. Daniel er et forbilde for oss i å leve for Herren i et sekulært samfunn.

Kolosserbrevet er meget aktuelt i vår tid. Selv om mange nordmenn distanserer seg fra organisert religion, blomstrer folkereligiøsiteten i Norge. Man kan shoppe livssyn og ideer og lage sin egne forestillinger om hvordan verden henger sammen. Ifølge Paulus bidrar alt dette bare til en ting – at egoet vårt blir tilfredsstilt. Heldigvis har Gud en løsning på dette – korsets liv. Ikke bare legger vi av det gamle livet, men vi tar imot det nye livet fra Gud og lar han virke i oss med sin ånd. Da vil ikke lenger egoet vårt stå i veien for å leve i fred med familie, kolleger og søsken i troen.

 • Les bakgrunnstekst om Daniels bok på Bibelsiden.no her.
 • Les bakgrunnstekst om Kolosserbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve korsets liv. Er det noen som har en vanskelig periode i livet sitt med mye motstand og press fordi de er kristne? Vær en trofast venn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!

Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (4-2014)

Folk_4-2014Fokusdelen i nummer 4-2014 av bladet FOLK handler om hvordan vi kan fullføre det løpet som Gud har lagt for oss. Her er noen tips til hvordan du kan jobbe med dette temaet i ditt personlige liv, og i ditt husfellesskap og menighet.

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bladet består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om ulike tema. Artiklene i fokusdelen av bladet (side 26-59) får fram ulike sider ved å fullføre løpet. Disse artiklene er det vel verdt å lese!

 • «Vær en maratonløper» handler om å løpe med blikket festet på Jesus, og ikke la nederlag og skuffelser gjøre at vi stopper opp.
 • I «Guds smelteovn» kan vi lese historien til Tony Jessen som har tjent Herren trofast gjennom et langt liv.
 • «Løfter i ørkenen» og «Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» er bibelundervisning om å leve i tro til det Gud har lovt, på tross av omstendighetene.
 • Teksten «Han ser hva du har å gi» er en oppmuntring om at Jesus ser vår situasjon, selv om vi kan oppleve utilstrekkelighet.
 • «I dødsskyggens dal» er en personlig historie om hvordan man kan møte Gud og hente inspirasjon fra Bibelen i møte med motgang og ubesvarte spørsmål.

Punkt 2: Forstå betydningen av ditt personlige kall

Det er utrolig viktig at hver enkelt av oss går helhjertet inn i det personlige kallet Gud har for oss, og fullfører dette. Hver enkelt av oss skal stå foran Kristi domstol, og motta lønn for hva vi har gjort med det Gud har bedt oss om å gjøre. Det betyr at vi må passe oss for å ikke bruke all vår tid på alle andre gode formål som fins i verden, slik at det ikke blir tid til å gjøre det Gud vil vi skal gjøre.

På Kristent Nettverks Sommerfest i Stokke i 2010 forkynte Knut Osland om dette på en glimrende måte.

Lytt derfor til denne undervisningen ved å trykke her. (PS: Passer godt både alene eller i husfellesskapet!)

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

 • Hvilket kall eller profetiske ord opplever jeg at Gud har gitt meg?
 • Hvilke omstendigheter har vært utfordrende i det siste? Hvordan kan jeg møte disse med tro til Gud?
 • Hva vil være de tre viktigste tingene for oss for å kunne stå sammen, tjene Gud og fullføre løpet resten av livet?

Punkt 4: Anbefalt bibellesing

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger til din egen bibellesing i ukene framover:

Jobs bok tar opp de store spørsmålene i livet rundt motgang og lidelse, som kan møte oss i det løpet vi skal fullføre. Kan vi forstå Guds velsignelse eller sykdom og motgang som et årsak-virkning-forhold? Åpner vi oss for ideen om karma, slik Jobs venner egentlig gjør?

Eller gjør vi som U2-artisten Bono, som framhever nåden og Guds suverenitet framfor karma og egenrettferdighet?

Paulus’ andre brev til Timoteus er trolig det siste brevet Paulus skrev før han ble henrettet for sin tro. Paulus virker urolig for om Timoteus er i ferd med å gi opp. Derfor oppmuntrer han sin nære venn og medarbeider til å fortsette løpet og holde fast på det Paulus har lært han.

Dersom vi opplever det tungt å tjene Gud i det kallet Gud har for oss, er det godt å lese dette brevet og snakke med andre om det.

Les bakgrunnstekst om Jobs bok på Bibelsiden.no her.
Les bakgrunnstekst om Paulus’ andre brev til Timoteus på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å fullføre løpet. Er det noen som har en vanskelig periode i livet sitt med mye motgang? Vær en trofast venn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å fortsette løpet!