Fortell om godt nytt for alt folket

«Hei! Husker du meg? Vi snakket sammen på en leir for 8 år siden. Du sa noe om hvem Gud er og hva han vil for livet mitt. Ordene satt som spikret i meg etterpå.»

 

Tekst: Terje Dahle

Jeg så litt forfjamset ut på en mann i midten av 20-årene som jeg ikke husker å ha møtt før. Jeg lette i hukommelsen etter hendelsen som han beskrev, men uten hell. Vi fikk en god samtale over en kopp kaffe fram til vi begge hadde andre avtaler vi måtte stille opp på.

Etterpå reflekterte jeg over denne samtalen. De ordene jeg hadde sagt, hadde gitt denne mannen noe av stor betydning, uten at jeg forstod rekkevidden av det. Jeg tenkte på alle de lange samtalene jeg har hatt med folk som tilsynelatende ikke har ført til noe som helst. Jeg begynte å tenke på alle de som har sagt noe i mitt liv mens jeg var barn og ungdom som har gitt meg tro og pågangsmot.

Noen uker senere møtte jeg en kvinne som flyttet til England etter videregående, og som etter mange års ytre suksess opplevde at både ekteskap og firma havarerte. Hun flyttet tilbake til Norge, og vitnet om at da alt var på det mørkeste, kom hun på noe søndagsskolelæreren hadde sagt til henne 30 år tidligere. «Trine, uansett hva du møter, er Jesus større enn det og vil føre deg på fast grunn hvis du stoler på han». Hun sa at hun hadde ikke tenkt på Gud siden livet «tok av» som 19 åring, men plutselig dukket dette utsagnet opp, og hun begynte å søke Jesus og kom hjem til Far.

En enkel setning sagt til et barn finner god jord og gir frukt mange tiår senere.  Det er bemerkelsesverdig hvor forskjellig folk hører ting som blir sagt. Jeg har mange ganger tenkt når folk refererer fra et infomøte eller kurs.

–Var vi på samme sted og hørte på samme budskap?

Av og til kan en ha lyst til å si minst mulig for ikke å bli misforstått. Men Bibelen sier at vi skal bruke ord for å dele evangeliet, gjøre disipler og utbre Guds rike. Godt jordsmonn har med å takle motgang eller medgang i livet uten å bli stolt eller bitter. Erling Thu skriver i dette nummeret av FOLK om å ta vare på hjertet sitt ut fra egne dyrekjøpte erfaringer. Artikkelen «God jord for ordet» viser hvordan omvendelse er nøkkelen til å ta imot alt det gode Gud har for oss, og at en ydmyk holdning åpner døra til Guds velsignelse. Gjennom intervjuet med kollokviegruppen på Ås får vi høre historien om hvordan studenter tar steg i etterfølgelse av Jesus når de møter mennesker som elsker Ham. I intervjuet med Chandrakant Chavada leser vi om sammenhengen de erfarer mellom forkynnelse av evangeliet og responsen hos folk. Det er lett å gjenkjenne lignelsen Jesus forteller i Matteus kapittel 13 og historien fra India.

Tankene går til vår situasjon i Norge i lys av Romerne kapittel 10 der Paulus spør: «Hvordan kan noen tro hvis ingen forkynner?» Artikkelen «Evangelisering versus menneskefisking» av Arne Skagen viser oss en vei i å være mennesker som deler gode nyheter om Jesus med andre uten at vi blir livsfjerne og stressa. Robert Erlandsen skriver levende om hvordan vi vil søke å nå ut med de gode nyhetene på kreative og nye måter når vi har et hjerte for mennesker.

Vi tror Norge trenger å høre nyhetene om seieren Jesus Kristus har vunnet for alle mennesker. Vi vil ikke kaste bort tiden på fiendtlige kommentarer på nettet eller spre trusler i Guds navn. Jesus har sagt at han sender oss som lam blant ulver, men at vi ikke skal frykte. Han er med oss alle dager, og vi har ingen grunn til å være sint, redd eller forulempet når folk spotter oss eller er er sint på oss for det vi tror på. Vi har et mye bedre oppdrag: Spre gode nyheter om Jesus til alle mennesker. Mange har hørt mye om kristendommen som religion, men altfor få mennesker har forstått hva Jesus gjorde for dem. Vi vil inspirere deg til å være blant de som bruker 2017 til å hjelpe mennesker rundt deg til tro og etterfølgelse av Jesus.

God lesing!  

(Terje Dahle er ansvarlig redaktør i bladet FOLK. Teksten publiseres i FOLK 1-2017.)