Klart hode og varmt hjerte

TerjeDahle«Hallo?!? Tror du fremdeles på dette? Tror du at Jesus gikk på vannet og at han ga mange tusen mat basert på noen småfisk og et brød. Hvilken planet kommer du i fra? Jeg trodde du var et oppegående menneske som hadde blitt ferdig med disse søte historiene fra en annen tid. Nå vet vi da mye bedre enn som så. Vi tenker annerledes.»

Tekst: Terje Dahle

Dette var den spontane reaksjonen fra en gammel kjenning jeg møtte på en flytur tidligere i år. Han representerer mange som i vårt samfunn tror at de tenker fritt og uten påvirkning fra religiøse tradisjoner. Men ingen av oss tenker og lever i et vakuum. Tankegangen vår er påvirket av miljøet vi er en del av. Vi er en del av et samfunn, og lever på skuldrene av de som har gått foran oss.

Vi lever i en brytningstid i Norge. Før ble den kristne kulturarven løftet fram i festtaler som noe vi har felles. I dag snakkes det mer om de humanistiske verdiene, og noen føyer til at det sekulære og humanistiske er det store idealet. Hovedforskjellen på en kristen tankegang og en humanistisk og sekulær tankegang er hva som er i sentrum. Hva som er referansen for vår forståelse av oss selv, livet og samfunnet.

For kristne er Bibelens Gud målestokken for alle ting. Vi vil alltid ta utgangspunkt i Gud på samme måten som Første Mosebok starter med at i begynnelsen var Gud. For humanistene er derimot mennesket alle tings målestokk. Når flere virkelighetsoppfatninger skal leve side ved side, blir det brytninger og konflikter. Mange kommer i en skvis og blir en kasteball mellom forskjellig tankegang. Vi er ikke lenger en del av et felles vi. Vi tvinges til å velge.

Vi som kristne oppfordres til å kjempe for våre rettigheter i samfunnet, mens Jesus oppfordrer oss til å gi avkall på våre rettigheter og sette Guds rike først. Selvrealisering er et ideal i verden, mens Jesus ber oss si nei til oss selv og følge han. Vi ser denne konflikten i spørsmål om samliv og ekteskap, livets to utganger og behovet for omvendelse. Mange kristne fristes til å tilpasse seg samfunnets tankegang for å bli mer relevant i formidlingen av evangeliet. Resultatet blir at det budskapet de serverer er så utvannet at ingen ser lyset fra evangeliet.

Vi velger å møte denne utfordringen i denne utgivelsen av FOLK ved å formidle det kristne verdensbildet. Det er en formidabel oppgave, spesielt fordi rammene et tidsskrift setter gjør at det på ingen måte blir uttømmende. Men vi tar opp de viktigste temaene som:

 

  • Hvem er Gud?
  • Evangeliets troverdighet
  • Guds plan for verden
  • Det kristne menneskesynet
  • Den usynlige og synlige verden
  • Å være forvaltere
  • Fornuften i å tro på Gud
  • Familiens plass i Guds plan

 

I tillegg får du lese noen intervjuer som aktualiserer temaene. Du får møte Priscilla Akua Boakye som forteller sin historie som startet i Ghana, og så langt har endt i Kirkenes. Og du møter Steinar Thorvaldsen, som er en kristen forsker og professor, og som lever midt i brytningen mellom ulike måter å forstå verden på.

Foreløpig taper den kristne forståelsen av verden terreng her til lands. Flere og flere velger å ramme inn livet sitt uten at Gud er en del av bildet. Men jeg tror ikke det vil vare. Jesus sa: «Dere er nedenfra. Jeg kommer ovenfra». Livet fra Gud som bodde i ham var sterkere enn alle kreftene rundt ham. På samme måte er vi sendt av Jesus til denne verden, og Guds ånd gir oss kraft til å formidle liv og håp til mennesker. Gud er med oss – motstand og forfølgelse kan ikke stoppe Guds rike. Dette folket tenker i tråd med Guds ord.

Ordspråkene kapittel 23 vers 7 sier at et menneske er slik det tenker. Vi tror det er viktigere enn noen gang at vi som tror på Jesus Kristus her et klart hode og et varmt hjerte. Det å engasjere seg i samfunnet med en tydelig kristen tankegang og et hjerte fylt av Jesu ånd vil gi framtid og håp for verden vi lever i.

God lesing!

(Terje Dahle er ansvarlig redaktør i bladet FOLK. Teksten publiseres i FOLK 4-2016.)