Korsets befriende budskap i 2015

TerjeDahlePå grunn av korset får vi erfare et nytt liv. Og dette livet er sterke saker. Sterkere enn menneskefrykt, dødsangst, forfølgelse og selvgodhet.

Korset uttrykker Guds endelige oppgjør og dom over synd, skyld, djevel og død. På korset vant Jesus en endelig og evig seier over alt det onde. Når vi ser Jesu seier på korset, oppdager vi samtidig at da Jesus døde, så døde vi. Vi døde fra oss selv, fra vår egenrettferdighet og egoisme.

Derfor er ordet om korset så viktig i vår tid. For midt i en verden der frykt og usikkerhet gjør at mange tror på konspirasjonsteorier og griper til isolasjon eller provokasjon, reiser Gud opp et frimodig folk som tror på evangeliets kraft. Evangeliet gjør at mennesker forlater hat, hevn og urett og blir etterfølgere av Jesus. Ordet om korset gjør at vi ikke melder oss inn i klubben til de som bare har gode meninger, men vi oppdager vårt eget nabolag og engasjerer oss i andre. Vi oppdager ensomme rundt oss som til tross for at at alle fysiske behov er dekt, tæres opp av mangel på fellesskap med andre. Muslimer blir ikke farlige fremmede, men medmennesker vi kan bety noe for. I stedet for å se på unge muslimske gutter som potensielle IS-terrorister, blir vi medmennesker som gir dem voksenkontakt og erfaringer av mestring og tro på livet.

Fellesskapet med Jesus gjennom regelmessig bibellesning og bønneliv gir oss fast grunn å stå på.

I denne utgaven av FOLK har vi en fokusdel som handler om nettopp korset – det sentrale symbolet i kristen tro. Erling Thu, Håvard Kjøllesdal og Arne Olav Røe skriver mer om dette befriende budskapet. Og intervjuet med Frode Lindalen og artikkelen til Siri Schnell Juvik forteller hvor aktuelt budskapet om korset er i menneskers hverdag i 2015.

Trusselen fra terrorister som vil drepe vilkårlig i islams navn utfordrer og angår oss alle. Frykt og usikkerhet brer seg blant folk. Kommer islam til å ta over samfunnet og gi oss sharialover i Norge? Er det mulig å være moderat muslim? Kan kristne og muslimer leve side om side? Rapporter viser at ni av de ti landene med mest forfølgelse av kristne er muslimske land. Men i stedet for å gjemme oss i frykt og usikkerhet vil vi stå fram med gode nyheter om seieren i Jesus Kristus. Midt i denne situasjonen er budskapet om korset befriende fordi det gjør at vi sier nei til oss selv, og ja til Jesus.

Fellesskapet med Jesus gjennom regelmessig bibellesning og bønneliv gir oss fast grunn å stå på. Intervjuet med Margrethe Torkelsen og artikkelen om bønn av Karl Enok Thu gir næring til et robust kristenliv i hverdagen. Når vi møter Gud i Hans ord og i bønn blir vi kjent med Bibelens Gud som er Konge og Herre. Han sender oss ut i en verden som trenger å høre budskapet om korset. Utfordringene i verden står i kø, men vi er folket som har gode nyheter fra den allmektige Gud om framtid og håp. Vi har grunn til å stå fram med frimodighet! Jeg tror denne utgaven av FOLK vil gi deg forståelse og inspirasjon til å stå opp i din hverdag med glede, frimodighet og tillit til en god Gud som har gode nyheter for alle mennesker.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Lederartikkelen er hentet fra FOLK 1-2015.