Motgang og fremgang

TerjeDahleNoe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd.

Troen på Jesus har overlevd generasjoner og skiftende livsvilkår i to tusen år. Faktisk har motgang i mange tilfeller ført til større fremgang for Guds rike enn medgang. Når statsmakt og kirkemakt har funnet hverandre, har vi sett den dårligste utgaven av hva Guds folk er. Derfor er det ikke grunn til mismot når makta i Norge vil kjøre kristne ut i ytterkanten av samfunnet. Det som er avgjørende er vår reaksjon som kristne. Når vi vender oss til Gud og søker han mer enn statens hjelp og goodwill, vil vi erfare at Jesus bygger sin menighet.

Vi kan lære mye av de som i dag opplever vekst og fremgang på tross av vanskelige forhold. Tyngdepunktet for Jesu menighet i verden har de siste 40 årene flyttet seg fra rike og trygge nord til usikre og ofte fattige sør, fra Vesten til Asia, Afrika og Sør-Amerika. 60 prosent av alle kristne lever i dag utenfor vår vestlige del av verden – og antallet vokser. Noe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd. Det er ikke mye kraft og framtidshåp der det kristne fellesskapet preges av spørsmålstegn ved Bibelens ord, dyrking av egne følelser og erfaringer, og manglende tiltro til at vanlige folk kan ta Jesu misjonsbefaling på alvor.

Vi tror at mennesker som brenner for Jesus og som lever det ut i sin hverdag vil se at budskapet om forsoning og frelse i Jesus vinner terreng i Norge. Derfor har vi to flotte intervjuer som rammer inn denne utgaven av bladet FOLK. Helt i starten kan du lese en reportasje om tre unge menn som deler en leilighet på Kampen i Oslo. Midt i det sekulære sentrum av Norge erfarer de at mennesker tar imot Bibelens budskap. De gjør de enkle tingene som å vise hjertelag og gjestfrihet, og deler hva de tror og hvem de tror på uten å be om unnskyldning. Mot slutten av bladet kan du lese et intervju med Gunnhild Røsnes på 97 år som fortsatt brenner for Jesus, og som lever i bønn og takknemlighet. Hun har møtt livets prøvelser med tro til Gud, og da blir ikke hjertet fylt av selvopptatthet, bitterhet og mismot. Disse to historiene viser hvorfor det er håp for kristendommen i Norge. Det er historien om vanlige mennesker som møter Jesus og finner hverandre. Da vil Jesu bønn om at vi skal elske hverandre slik at verden skal tro, bli oppfylt. Derfor vil du lese artikler i dette bladet om ekteskapet, om å leve sammen i kjærlighet i menigheten, og det å glede seg i Gud. For mange kan det virke som kjent stoff, men innholdet har sprengkraft til å skape forandring i din hverdag.     

Gud elsker mennesker, og han vil at folk skal møte ham. Bibelens Gud er ikke en pusling som begrenses av menneskers tanker og meninger. Gud er skaperen av himmel og jord, og vil vise seg for mennesker. Derfor har vi en fokusdel i denne utgaven av bladet som handler om Guds kraft. Vi vil sette søkelys på dette i tiden framover fordi Gud vil vise sin storhet og makt til et folk som har blitt blind for en Gud som gjør mer enn det vi forstår.

God lesning!

Tekst: Terje Dahle