Pakt – gammelt begrep, topp aktuelt innhold

TerjeDahleKjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi blir født inn i et samfunn der selvrealisering står i høysetet. Prestasjoner er det viktigste, og dess flere områder vi presterer på dess bedre. Resultatet er stadig flere stressede barn, frustrerte tenåringer, urolige foreldre og ensomme eldre. Fellesskap og samhold ofres i prestasjonsjaget, og mange grupper i samfunnet vårt faller igjennom og havner utenfor det gode selskap. Ensomhet, relasjonsbrudd og psykiske lidelser er hverdagen for stadig flere.

Gud elsker alle mennesker, og har en bedre veg. Han inviterer oss som sitt folk til å realisere Jesus. Det er å gå mot strømmen i vår kultur. Det er så radikalt at Jesus sier at den som vil følge ham må fornekte seg selv og ta korset opp. Derfor er Jesus-realisering det motsatte av selvrealisering. Det er en kultur preget av raushet, trofasthet, utholdenhet, vennlighet og personlig offer. Det er å sette andre høyere enn seg selv, og frukten av denne kulturen er nærhet, vennskap og fellesskap for alle mennesker. Vi tror at Jesus-kultur har gode vekstvilkår i landet vårt. Når flere og flere mister grepet i jaget etter å være vellykket, vil alternativet som Jesus og hans folk representerer bli tydeligere.

I denne utgaven av bladet FOLK handler alle artiklene på en eller annen måte om pakt. Ordet pakt får kanskje mange til å sperre opp øynene og lure: Hva har det med 2015 og Norge å gjøre? Men innholdet i begrepet er topp aktuelt. Pakt er en viktig del av Jesus-realisering. Kjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.

Vi inviterer vi deg til å lese dette nummeret av FOLK og finne Jesu fotspor i artiklene. Med denne utgaven ønsker vi å gi deg en oversikt over og innsikt i hva pakt er, og videre hjelpe deg å være en etterfølger av Jesus som lever i trofast kjærlighet.

Innføring i begrepet pakt får du i artiklene «Pakt – hvaforno?» av Arne Olav Røe, «Lev lurt» av Håvard Kjøllesdal og «Jesus, Israel og paktene» av Lars Gunnar Solheim. Resten av bladet handler om de praktiske sidene av den nye pakten i Jesus. Det handler om å leve sammen i livgivende og trofaste relasjoner der vennskap vokser fram og varer. Dette skriver Per Filip Osland om i «Se, som de elsker hverandre» og jeg selv i «Da verden ble snudd opp ned».

Å leve sammen som mennesker er krevende i perioder. Å leve i pakt hjelper oss til å leve i relasjoner med seier og mestring. Artiklene «Gå til den det gjelder» av Kirsti Wågø og «Ufullkomne mennesker – fullkomne fellesskap» viser hva det betyr i praksis.

Pakt og ekteskap er to sider av samme sak. I «Nesten skilt» får vi høre historien om et ekteskap i oppløsning som blir en ektepakt der kjærligheten rår.

Felles måltid og pakt henger sammen. Gud vil gjenreise forståelsen av kjærlighetsmåltidet og Herrens måltid. Les artiklene «Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga» av Norleif Askeland og intervjuet «Deler brød og vin – og mye annet godt», og la deg bli fornyet i forståelsen av brødsbrytelsen. Vi har også intervjuer skrevet av Eilen A. Olsen og Stein Ørnhaug som viser hvor praktisk, jordnært og livgivende et liv i pakt er. Erling Thu skriver om det levende håpet som evangeliet gir, ikke bare for dette livet, men også for evigheten sammen med Jesus.

Gud vil at folk i Norge skal se enhet og kjærlighet blant kristne. Når vi gjenreiser forståelsen og livet i den nye pakt, vil folk si «Se, som de elsker hverandre!»

God lesning!

Tekst: Terje Dahle

Lederartikkelen er hentet fra FOLK 2-2015.