Steng av for å koble på

TerjeDahleVi lever liv der det forventes at vi er tilgjengelige 24/7. For å koble oss på Guds vilje og høre hans stemme må vi bli flinkere til å stenge av.

Etter mye reising og mange inntrykk hørtes det forlokkende ut med fire dager på hytta frakoblet omverdenen. Etter første dagen kom nysgjerrigheten på hva som skjedde i verden. Hvilke nyheter går jeg glipp av? Hvilke eposter burde jeg svart på?

Samtidig var det befriende å be, skrive og studere Guds ord uten andre forstyrrelser enn en harepus og noen ryper. Avhengigheten min av å være tilgjengelig ble veldig tydelig for meg. Dette suget var som en sult, som om jeg ikke hadde spist på mange timer. Det å løsrive meg fra dette suget ved å finne Gud og dermed meg selv ble en rik opplevelse. Det viste meg hvor viktig det er å sette av tid med Gud uten avbrytelser og distraksjon, og å ha en livsstil der fellesskap med Gud i lønnkammeret er et livsviktig valg i en travel hverdag.  

I dette nummeret av bladet FOLK har vi en fokusdel som vi har kalt «Livsrytme». Vi lever i en tid der vi blir bombardert med idealer, nyheter, behov, ny viten og sterke meninger. Alle vil ha vår oppmerksomhet, og de som ikke tar aktive valg om hva de vil bli eksponert for blir fort en container for alt som kommer i deres vei. Bibelen sier at den som ikke styrer sitt sinn er som en ødelagt by med nedrevet mur (Ord 25,28). Med dette nummeret vil vi bidra til å bygge opp igjen muren rundt sinnet ditt og leve med Guds fred og glede i en verden full av dårlige nyheter og frykt.

En artikkel handler om at Gud ønsker sabbaten skal være en hjelp til balanse mellom arbeid og hvile. Vi skriver om prioritering av de viktigste tingene først, slik at vi i får gjort det som virkelig betyr noe. Vi utfordres til å ta styringen i eget liv, regelmessig gjøre opp status og ta valg på bakgrunn av det. Rasmus Rimestad forteller hvordan Gud ledet han fra å streve med å prøve og gjøre ting for Gud, til å la Gud bruke ham ut fra en posisjon av å hvile som Guds barn. Det er en befriende erfaring som frigjør energi til å leve. I «Syv livsviktige minutter» får du innblikk i hvordan en av mange Jesusfokuserte studenter har funnet livgivende kraft i hverdagen gjennom tid med Jesus. Flere tekster oppmuntrer oss til fellesskap med Gud uansett omstendigheter. Vi er kalt til å tjene Gud og mennesker hele livet uten å bli utbrent.

Gjennom intervjuer har vi gjennom årene løftet fram hverdagshelter. I dette nummeret intervjuer vi Christian Ekrem. Han kombinerer sine ønsker om å formidle evangeliet med utvikling av nye tekniske løsninger. Ingrid Myhr-Hansen gir oss innblikk i en hverdag mange småbarnsforeldre kjenner på kroppen. En hverdag full av gode opplevelser og mange muligheter.

Artiklene og intervjuene byr på livsvisdom for disipler i 2016. De viser en vei i det å ha gode vaner, ta nødvendige prioriteringer og velge en livsrytme som bærer gjennom livet med hjertet tent for Gud og krefter til å fullføre løpet.

Nummeret inkluderer også to artikler med grunnleggende undervisning fra Bibelen. Den ene løfter frem det kristne håpet i Det nye testamentet. Det er ikke bare en trøst og ønskedrøm knyttet til framtiden, men er en realitet som preget livet her og nå.

Den andre artikkelen handler om paradoksene vi finner i Bibelen, som tilsammen bringer oss til en åpenbaring av Gud og hans plan. For alle som prøver å forstå Gud intellektuelt løsrevet fra relasjonen til han, blir Bibelens budskap konfliktfylt, selvmotsigende og ulogisk. Da blir Gud liten og et redskap tilpasset vår begrensete forståelse, og vi reduserer Guds menighet til et menneskelig prosjekt. Det å omfavne hele Bibelens budskap og leve i åpenbaring av en stor Gud er mer aktuelt enn noen gang.

Vi tror at det du leser vil bevisstgjøre og styrke deg og øke kjennskapen til Gud. God lesing!

Les bladet ved å trykke her.

(Terje Dahle er leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.)

Teksten er publisert i FOLK_2_2016.