Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 1-2015)

Folk_1-2015_forside500

Fokusdelen i nummer 1-2015 av bladet FOLK handler om betydningen av korset. Her er noen tips til hvordan du kan jobbe med dette temaet i ditt personlige liv, og i ditt husfellesskap og menighet. 

 

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bladet består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om ulike tema. Artiklene i fokusdelen av bladet (side 58-85) får fram ulike sider ved korset. Disse artiklene er det vel verdt å lese!

  • Hva er det med korset? er en grunnleggende innføring i hva Bibelen sier om korset.
  • Historien om Frode – jordnær og himmelvendt og Nå er det alvor er sterke historier om hvordan enkeltmennesker får et møte med Jesus og korsets liv.
  • Flunkanes nye klea er et utdrag fra Kolosserbrevet på nordnorsk dialekt som beskriver overgangen til det nye livet i Kristus.
  • Løven, lammet og hvetekornet viser at å lide for evangeliet er en vei til framgang for Guds rike.
  • Leva som ein ny skapning får fram at korset ikke bare er et sted hvor vi dør fra det gamle, men at vi blir født inn i et nytt og himmelsk liv.

Punkt 2: Forstå betydningen av korset

Korset er mer enn en historisk begivenhet for 2000 år siden. Korset har å gjøre med hvem Gud er, og hvordan Gud vil forvandle verden til et uttrykk for hans herlighet. For å gripe mer av dybden i Kristi kors, anbefaler vi undervisningsserien til Earn Baxter (1914-1993). (Lydundervisning på engelsk).

The Cross (01)
The Cross (02)
The Cross (03)
The Cross (04)

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

  • I 2 Kor 5,16-17 står det at vi ikke lenger kjenner hverandre på menneskelig vis, men at vi er nye skapninger i Kristus. Hvordan gjenkjenner vi dette hos hverandre?
  • I hvilke områder trenger vi å ta på oss lidelse, ved å stå opp for evangeliet selv om man vil møte motstand fra omgivelsene?
  • Hva er de tre viktigste områdene hvor vi trenger å støtte hverandre til å leve fri fra verdens idealer og overgitt til Jesus Kristus?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Daniels bok er en fantastisk beretning om en gudsmann som levde korsets liv – overgitt til Guds vilje både i motgang og medgang. Når kongen forbød tilbedelse til noe andre enn kongen selv, gikk Daniel hjem og ba til Gud, akkurat som han hadde gjort dagen før. Daniel kjempet ikke for å tviholde på sin posisjon i kongens hoff, men overlot til Gud hvilken posisjon og innflytelse han skulle ha under forskjellige konger. Daniel er et forbilde for oss i å leve for Herren i et sekulært samfunn.

Kolosserbrevet er meget aktuelt i vår tid. Selv om mange nordmenn distanserer seg fra organisert religion, blomstrer folkereligiøsiteten i Norge. Man kan shoppe livssyn og ideer og lage sin egne forestillinger om hvordan verden henger sammen. Ifølge Paulus bidrar alt dette bare til en ting – at egoet vårt blir tilfredsstilt. Heldigvis har Gud en løsning på dette – korsets liv. Ikke bare legger vi av det gamle livet, men vi tar imot det nye livet fra Gud og lar han virke i oss med sin ånd. Da vil ikke lenger egoet vårt stå i veien for å leve i fred med familie, kolleger og søsken i troen.

  • Les bakgrunnstekst om Daniels bok på Bibelsiden.no her.
  • Les bakgrunnstekst om Kolosserbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve korsets liv. Er det noen som har en vanskelig periode i livet sitt med mye motstand og press fordi de er kristne? Vær en trofast venn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!