Tips til lønnkammeret og husfellesskapet (FOLK 2-2015)

FOLK 2-2015

Punkt 1: La deg inspirere og motivere!

Bibelen forteller oss at Gud elsker oss med trofast kjærlighet. Også vi er kalt til å elske Gud og andre mennesker på samme måte. Det er dette pakt handler om. Hele nummeret består av ulike reportasjer, vitnesbyrd og undervisning om pakt:

  • “Jesus, Israel og paktene” er en artikkel som belyser hvordan Jesus oppfyller løftene i den gamle pakt.
  • At Jesus Kristus er hovedpersonen i Guds plan for verden skildres godt i artiklene “Håp for framtida” og “Nyskaping av verda”.
  • Pakt har betydning for relasjonene rundt oss. Dette framgår av mange av artiklene i bladet: “Se, som de elsker hverandre”, “Da verden ble snudd opp ned”, “Gå til den det gjelder”, “Ufullkomne mennesker – fullkomment fellesskap”, “Ein trygg heim” og “Uventet vennskap”.
  • Bibelen tegner et bilde av at måltid og pakt henger sammen. Derfor er det naturlig å ha med artikler om brødsbrytelsens plass i bladet: “Paktsmåltidet – heime og i forsamlinga” og “Deler brød og vin – og mye annet godt!”.

Punkt 2: Forstå betydningen av pakt

Pakt har betydning for familielivet. Ektefeller er knyttet til hverandre i pakt, noe som gjør at barn kan vokse opp i trygge relasjoner. På Lys & salt 2013 underviste Bente og Norleif Askeland om barneoppdragelse og det hjelpe barn til å bli disipler av Jesus. Du kan lytte til dette todelte seminaret her: Del 1Del 2.

Punkt 3: Del med hverandre i ditt husfellesskap

Les artiklene og diskuter stoffet på husgruppen eller bibelgruppen der du bor. Her er noen spørsmål som er nyttige å tenke over, og som kan lede samtalen i en god retning:

  • Hva betyr pakt for meg? Hvilke konsekvenser får det i mitt forhold til familie, venner og menighet?
  • Hvilke utfordringer møter vi i kulturen og samfunnet rundt det å leve i pakt?
  • Hva gjør budskapet om pakt med oss og vårt engasjement i samfunnet?

Punkt 4: Anbefalt bibellesning

De 66 bøkene i Bibelen representerer ulike ting Gud ønsker å formidle til oss. Ved å meditere på Ordet, får vi hjelp til å få et rett perspektiv på situasjonen vi selv står i. For å kunne fullføre løpet som venter oss, vil ulike bøker i Bibelen hjelpe oss på litt ulike områder. Her er to anbefalinger i egen bibellesing i ukene framover:

Femte Mosebok består hovedsaklig av talen Moses holdt til Israelsfolket før de skulle innta Kanaan. Moses framhevet at Israel var Guds folk på grunnlag av pakt. På grunn av Guds trofaste kjærlighet mot dem, fikk de overlevert loven. Loven var bygget på Guds nåde og på et liv i tro og tillit til Gud. Vi lærer mye om hva pakt er ved å lese og tenke over det som står i Femte Mosebok.

Hebreerbrevet tar opp forholdet mellom den gamle og den nye pakt på en grundig måte. Der brukes ord som bedre, større og høyere for å forklare forskjellen mellom paktene. Brevet viser at den nye pakt i Jesus overgår den gamle pakten, som Moses var mellommann for.

  • Les bakgrunnstekst om Femte Mosebok på Bibelsiden.no her.
  • Les bakgrunnstekst om Hebreerbrevet på Bibelsiden.no her.

Punkt 5: Hvem trenger en oppmuntring?

Søk Gud om det er noen i ditt husfellesskap eller menighet som trenger en oppmuntring om å leve i pakt. Er det noen du kjenner som trenger fellesskap, omtanke og en opplevelse av å være inkludert? Vær en trofast paktsvenn ved å gå i forbønn for dem og oppmuntre dem til å tjene Herren!