Tro og utholdenhet

Leder FOLK 4-2014

TerjeDahleLivet med Gud er en livslang vandring, ikke et tidsbegrenset prosjekt. Herren har lovet å være med alle slags dager.

I høst besøkte jeg et land i Asia der jeg møtte kristne som forfølges for sin tro på Jesus. Folk delte sterke historier om barn som nektes skolegang, hus som brennes ned og familier som må rømme landsbyer for å berge livet. Å møte troen og motet til disse menneskene var overveldende. De lar seg ikke skremme, men holder fast på troen på Jesus uansett.

Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene.

I Norge opplever vi ikke slik forfølgelse, men det finnes andre måter å stoppe oss på. Det merkes kanskje ikke så godt i første omgang, men resultatet er ofte vel så effektivt som åpen forfølgelse. Når kjærligheten til penger, posisjon og anseelse blir større enn kjærligheten til Jesus, blir vi tause og forsiktige, og vitnesbyrdet om Jesus blir borte. Forholdet til Jesus kjølner, og fokuset på oppdraget Gud har gitt oss blir utydelig.
Men det er mange som elsker Jesus i Norge. Når vi elsker Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene. Da vitner vi om Jesus og forkynner evangeliet til de som ikke tror, hjelper andre mennesker i nød selv om det koster penger og fritid, og ber for naboer og venner.
Når vi forkynner evangeliet gir det stor frukt, fordi vi gir Den hellige ånd noe å arbeide med. Det er Den hellige ånd som overbeviser mennesker slik at de får tro på Jesus. Denne arbeidsfordelingen mellom Gud og oss er et spennende arbeidsfellesskap i misjonsoppdraget Jesus har gitt oss. Det handler om livslang etterfølgelse av Jesus, ikke evaluering av kortsiktige resultater. Bibelens gjentatte oppfordringer til å leve i tro og ikke bli motløse viser oss hvor sentralt dette er.
I denne utgaven av bladet FOLK vil vi sette fokus på tro og utholdenhet, og det å fullføre løpet. I møtet med Jesus får vi tro – en tro som ser lengre enn kortsiktige resultater og som gir perspektiv i hverdagen. Når vi leser intervjuene med Joel og Elvie fra Filippinene, og med Tony Jessen, ser vi hvordan mennesker fra forskjellige kulturer møter livets realiteter med tillit til Jesus. Vi får også lese hva Elisabeth Erlandsen skriver om Guds hjelp i møte med frykt og angst tidlig i livet. Artiklene «Løfter i ørkenen» og «Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» viser hvordan Guds ord hjelper oss til å leve i tro og utholdenhet. «I dødsskyggens dal» er en sterk historie om hvordan Gud er nær midt i det største mørket, og at det finnes en veg ut. I artiklene «Vær en maratonløper» og «På tomannshånd med Gud» får du konkret hjelp til å leve nært Gud når livet stormer rundt deg.
Vi vil at denne utgaven av bladet FOLK skal styrke deg i vandringen med Jesus slik at du kan fullføre livsløpet med tro og tillit til Gud.
God lesning!