Vinn kampen om sinnet

Vi kan ikke hindre at fuglene flyr over hodet på oss, men vi kan hindre at de bygger rede der…

TerjeDahleNoen ektepar jeg møtte for en stund siden hadde en felles utfordring: de var konstant
slitne. En av dem beskrev det som at han hele tiden prøvde å få øynene opp og fokusere, men ikke klarte det. Jeg stilte dem noen spørsmål om arbeid, hvile, søvn og vaner i forhold til Guds ord og bønn. Etter hvert kom det fram at slitenheten de opplevde var et resultat av et mentalt tankekjør. De opplevde at forventningene stod i kø: fra skole, barnehage, SFO, kolleger, trenere, foreldre, svigerforeldre og ikke minst Facebook. De tok innover seg likt og ulikt, uten å sortere og rydde i hva som fikk plass i sinn og tanker. Resultatet var at de følte seg nedkjørt, selv om hverdagen egentlig bar preg av god helse, tydelige prioriteringer og sunne barn.

Ordspråkene sier at det er bedre å styre sitt sinn enn å innta en by (Ord 16,32). Sammenligningen betyr at det å styre tankene krever innsats og bevissthet. Da jeg var liten, sang vi «Jesus styr du mine tanker». Da jeg ble voksen, oppdaget jeg at ansvaret for sinn og tanker har Gud gitt til oss (Rom 12,2; 2 Kor 10,5). Det å vokse opp innebar at jeg sluttet å skylde på andre, enten det var Gud eller mennesker, men tok ansvar for mitt eget liv.

I dette nummeret av FOLK har vi en fokusdel vi har kalt «Kampen om sinnet». Det er et stort og viktig emne som vi belyser deler av. To artikler gir et bibelsk grunnlag for å forstå temaet. Jeg har skrevet en artikkel om fred, som viser at Jesus er fredsfyrsten som har seiret over døden, og dermed beseiret all håpløshet og meningsløshet. Artikkelen «Djevelske tankedrypp» av Per Arne Gjerde viser at vi står i en kamp om sinnet vårt, der djevelen prøver å lure oss til å tro på hans løgner. Men vi har fått våpen til å kjempe imot slik at vi kan bli stående. Motløshet kan være et resultat av at djevelen har fått herje i tanker og sinn. Rune Ørnes gir konkret veiledning til å håndtere motløsheten når den prøver å overmanne oss. Erling Thu deler også om motløshetens gift som kjemper om plassen i tanke og sinn. Spesielt når vi er mest sårbare og ubeskyttet. Hans åpne og ærlige artikkel vil mange kjenne seg igjen i.

Vi har også artikler i dette nummeret som viser hvordan psykiatrien kan være til hjelp i å bevare et sunt sinn. Mange kristne har berøringsangst for det psykiatriske hjelpeapparatet. Men vi har mye faglig hjelp å hente i å forstå hvordan menneskets tankegang kan håndteres.

Det sekulære trykket i samfunnet gjør at vi som kristne trenger å være våkne. Vi ønsker å løfte frem områder der vi har en kamp. Børge Bentsen skriver om liberalteologiens inntog i Vesten, tankegangen bak og konsekvensene det får. Vi har også trykket kronikken «Det seksuelle univers» av Ferdinand Wyller. Han skriver glitrende om hvordan dagens seksuelle fokus i kulturen er langt fra Guds opprinnelige plan, og får fram hva som ligger på Guds hjerte helt fra skapelsen av.

I tillegg har vi flotte reportasjer fra urbane Oslo med familien Rimestad og fra landlige Seim der vi møter vikingebøndene Silje og Ole Kristian Kjenes. Selv om rammene for disse to intervjuene er forskjellige, er innholdet i bunn og grunn det samme. Livet handler om å elske Gud og elske mennesker, og når du bruker deg selv og det du har, vil folk erfare Jesus gjennom deg. Som du forstår – her er det mye variert og godt stoff.

God lesning!

Se inni bladet ved å trykke her!

Tekst: Terje Dahle, leder for Kristent Nettverk og ansvarlig redaktør for FOLK.

Teksten er publisert i FOLK 1/16.